Montáž klimatizácie

  • Základná montáž nástennej klimatizácie do 3,5kW
Cena s DPH od €260,00
Cena bez DPH od €217,00

Cena zahŕňa

  • Montáž so vzdialenosťou 3m medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou.
  • Prechod cez jednu stenu do hrúbky max. 45 cm vrátane panelu
  • Spotrebný a montážny materiál (skrutky, hmoždinky, kotvy)
  • Silové napojenie k najbližšej zásuvke

Pre konečné určenie sumy vykonávame obhliadku.