0907 931 035

0905 709 655

Volajte:

Často kladené otázky

Robíte aj montáž klimatizácie nezakúpenej u vás?

Áno, robíme aj montáž klimatizácie, ktorú ste si nezakúpili u nás.

Je potrebná obhliadka miesta montáže?

Áno, je potrebná pre presnejšie vypracovanie cenovej ponuky, stanovenie špecifických požiadaviek a následný ľahší priebeh montáže. Vo výnimočných prípadoch sa robí montáž aj bez obhliadky.

Môžem z klimatizácie ochorieť?

Treba dbať, aby teplotné rozdiely neboli príliš veľké. Ideálna teplota, ktorú treba udržiavať, je 24 až 26 stupňov. Rozdiel medzi teplotou vonkajšieho a vnútorného prostredia by nemal byť vyšší ako 5 až 7 stupňov Celzia inak hrozí teplotný šok.

Dôležité je nezanedbávať pravidelnú údržbu a servis klimatizačných jednotiek (min. 1 x ročne).

Načo je potrebný pravidelný servis?

Pravidelný servis zabezpečuje čistotu filtrov a teda ochranu pred baktériami a predlžuje životnosť zariadenia.

Úvod

Copyright © MaŠ klima s.r.o., 2015